Referenser

 • Värmekablar på tak TomTits Experiment Södertälje.
  Omdragning och infällning av samtligt kablage till lägenheter och trapphus.
  Ny trapphus belysning.
  Nybrogatan 40.

 • Elrenovering, byte av samtliga elstigare, nya lägenhetscentraler, ny serviscentral och ny matning från gatan.
  Atterbomsvägen 60

 • Energieffektivisering, restaurering av befintliga armaturer i trapphus till LED.
  Diverse servicearbeten.
  BRF. Karlsvik 39

 • Värmekablar tak ca 700m värmekabel, Belysningsentreprenad, diverse servicearbeten.
  BRF. Dykaren 12

 • Värmekablar tak, flertalet fastigheter åt fastighetsbolag.
  KB Myran / Celekta Invest.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå