Elektriker och Elinstallation i Stockholms Län

Referenser

Värmekablar på tak TomTits Experiment Södertälje.
Omdragning och infällning av samtligt kablage till lägenheter och trapphus.
Ny trapphus belysning.
Nybrogatan 40.

Elrenovering, byte av samtliga elstigare, nya lägenhetscentraler, ny serviscentral och ny matning från gatan.
Atterbomsvägen 60

Energieffektivisering, restaurering av befintliga armaturer i trapphus till LED.
Diverse servicearbeten. BRF. Karlsvik 39

Värmekablar tak ca 700m värmekabel, Belysningsentreprenad, diverse servicearbeten.
BRF. Dykaren 12
Värmekablar tak, flertalet fastigheter åt fastighetsbolag.
KB Myran / Celekta Invest.