Elektriker och Elinstallation i Stockholms Län

ROT-projekt

Dags för det smarta hemmet!

Elkontakten Sverige kan hjälpa till med el-projekt i samband med renoveringar, ombyggnader och tillbyggnader.
Vid elarbeten i privata bostäder kan naturligtvis ROT avdrag utnyttjas.
Exempel på ROT projekt.

  • Trefasomläggningar
  • Hyresgästanpassningar
  • Kraftfördelning
  • Datornätverk
  • Smarta hem och intelligenta belysningslösningar. Korrekt?