Elektriker och Elinstallation i Stockholms Län

Takvärme

Håll taket rent från snö – enkelt och säkert

Har du satt dig in i vilka risker vintern innebär för dig som fastighetsägare?
Du vet väl att du är ansvarig för säkerheten både för dem som vistas i och utanför fastigheten.
Det är alltså mycket viktigt att se till att snö och is inte kan falla ner och skada någon förbipasserande. Vi hjälper dig med smarta och kostnadseffektiva lösningar på vinterns utmaningar.

Vi installerar välbeprövade produkter som minimerar risken både för nedfallande istappar och frostsprängda stuprör när vintern slår till.

Värmekablar som klarar många hårda vintrar

Vi levererar värmekablar som håller fotrännor och stuprör isfria, genom att snö och is smälts och leds bort.
Vi har installerat många värmekabelinstallationer genom åren. Taket är en väldigt utsatt plats att placera installationer på.
Det är alltså av största vikt att rätt material väljs ut och att anläggningen är installerad på ett noggrant och genomtänkt sätt.
Vill du ha en värmekabelanläggning som fungerar år efter år så har du kommit rätt.